Parki Narodowe PN BIAŁOWIESKI PN SZLAKI TURYSTYCZNE
SZLAKI TURYSTYCZNE

Szlaki turystyczne w Obrębie Ochronnym Hwoźna

Obręb Ochronny Hwoźna przecinają trzy oznakowane szlaki turystyczne udostępnione dla turystyki pieszej oraz rowerowej, zimą – narciarskiej. Można się po nich poruszać bez przewodnika. Wjazd konno lub pojazdem konnym wymaga uzyskania zezwolenia Dyrekcji Parku.
więcej

Zwiedzanie Obrębu Ochronnego Orłówka

Obręb Ochronny Orłówka (część będąca obszarem ochrony ścisłej) jest najcenniejszym przyrodniczo obiektem BPN.
więcej

Dane statystyczne

Powierzchnia: 10517,3 ha
Tereny leśne: 94,8% powierzchni parku
Pracownicy: 111 osób
Szlaki turystyczne: 44 km
Księgozbiór: 11 810 pozycji

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1701556 Projekt i realizacja: PADO