PROJEKTY UE

Aktualne projekty Karkonoskiego Parku Narodowego realizowane z udziałem funduszy europejskich:

  1. Kompleksowa ochrona ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodowym.
  2. Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego. Modernizacja Ścieżki nad reglami.
  3. TransEcoNet-Transnational Ecological Networks in Central Europe.
  4. Wzmocnienie współpracy transgranicznej w edukacji ekologicznej KPN i KRNAP.
  5. Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych.
  6. Bezpieczne Karkonosze.
  7. Karkonosze w INSPIRE.
  8. Rozwój infrastruktury turystycznej KRNAP i KPN.
  9. Wspólna edukacja pracowników Dyrekcji KRNAP i KPN.
  10. Żywy Bank Genów.

 


STRONA WWW KARKONOSKIEGO PN

Dane statystyczne

Data utworzenia: 16.01.1959 r.

Powierzchnia Parku: 5580 ha

Powierzchnia Otuliny: 11266 ha

Powierzchnia terenów leśnych: 3942 ha

Długość szlaków turystycznych: 112 km

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1701407 Projekt i realizacja: PADO