Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Minister Środowiska na spotkaniu z pracownikami PNBT

Dziś, w ostatni dzień roku szkolnego 2013/2014, Technikum Leśne w Tucholi gościło Ministra Środowiska Macieja Grabowskiego. Była to okazja, również dla pracowników Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, by spotkać się z Panem Ministrem. Pracownicy Parku skorzystali z gościnności szkoły leśnej. W auli tej szkoły odbyło się krótkie spotkanie z Panem Ministrem i towarzyszącymi mu osobami.
Dyrektor Parku Janusz Kochanowski podczas spotkania omówił obecne i przyszłe zadania Parku. Podkreślił znaczenie Parku w systemie obszarów chronionych w Polsce , a przede wszystkim w regionie. Nakreślił również nowe i ważne wyzwania dla pracowników Parku, z którymi w najbliższym czasie będą musieli się zmierzyć.
Minister Środowiska podkreśli, że znane są mu problemy parków narodowych w Polsce, szczególnie te związane z finansami. Wie o nich i podejmuje działania by tę sytuację zmienić.
Po spotkaniu z pracownikami Parku Narodowego „Bory Tucholskie” odbyło się krótkie spotkanie Ministra Środowiska z Dyrektorem Parku Narodowego „Bory Tucholskie” Panem Januszem Kochanowskim oraz ze Starostom Chojnickim Panem Stanisławem Skają i Burmistrzem Chojnic Panem Arseniuszem Finsterem, rozmowy dotyczyły Kontraktu Terytorialnego i dwóch przedsięwzięć pod wspólną nazwą „Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie”.
Po tych spotkaniach Minister Środowiska udał się na kolejne spotkania tym razem z leśnikami z naszego regionu.
 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1732043 Projekt i realizacja: PADO