Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Dla przetrwania gatunku

W ostatni czwartek kwietnia (tj. 24.04.2014r.) w siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” gościliśmy niezwykłego gościa Pana dr. hab. prof. UG Piotra Rutkowskiego, który poprowadził wykład z cyklu Czwartkowe spotkania z przyrodą. Na spotkanie z panem profesorem licznie przybyła zarówno młodzież jak i osoby dorosłe. Wszyscy z zaciekawieniem słuchali opowieści o erotycznym życiu roślin, choć przed spotkaniem wydawało się , że w cale takie nie istnieje. 92% wszystkich gatunków roślin zapylana jest w drodze zoogami. Aby zwabić owady rośliny tworzą piękne kolorowe struktury, często przypominające innego owada. Dodatkowo wydzielają zapachy a także ciepło. Wszystko po to, aby doszło do przeniesienia pyłku z jednego kwiatka na drugi, aby gatunek mógł przetrwać.

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1732092 Projekt i realizacja: PADO