Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Rozmowy o turystyce w Parku

W ostatni wtorek (15 kwietnia) w siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Charzykowach odbyło się spotkanie, którego głównym celem była prezentacja działań z zakresu turystyki podejmowana przez Park jak również dyskusja nad problemami związanymi z rozwojem turystyki w regionie. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele organizacji i instytucji zajmujących się promocją i organizacją turystyki, przedstawiciele samorządów, Lasów Państwowych i Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz osoby prywatne zainteresowane tematyką. Dominującym tematem było rozpoczęcie realizacji projektu utworzenia Centrum Edukacji Przyrodniczej PNBT w Chocińskim Młynie. W trakcie dyskusji zgłoszono również m.in. potrzebę zwiększenia liczby tablic informacyjnych dotyczących Parku, przedstawiono kalendarz planowanych imprez turystycznych oraz ofertę Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach. Wierzymy, że tego rodzaju spotkania pozwolą na nawiązanie ściślejszej współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami zajmującymi się turystyką.

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1732094 Projekt i realizacja: PADO