Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Nowe logo PNBT

Informujemy, iż z dniem 15 października 2013 roku wprowadziliśmy nowe logo
Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Zmiana związana jest z umieszczeniem symbolu MAB świadczących o tym, że Park objęty jest Międzynarodowym Programem „Człowiek i Biosfera”,
w ramach którego tworzone są Rezerwaty Biosfery (Man and Biosphere – MAB).
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie utworzony został 2 czerwca 2010 roku.
Wymiana starego logo będzie przebiegała stopniowo. W pierwszej kolejności nowe logo umieszczamy we wszystkich publikowanych materiałach wewnętrznych i zewnętrznych powstających po dniu 15 października 2013 r. Poprzednie logo znajdujące się na materiałach promocyjnych, reklamowych, elementach umundurowania i innych, będzie użytkowane
do czasu zniszczenia oznakowanych materiałów i przedmiotów lub do wyczerpania zapasów.
 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2470310 Projekt i realizacja: PADO