Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Pomagamy zwierzętom

Pomagamy zwierzętom – spotkanie z sołtysami i urzędnikami z powiatu chojnickiego dn. 29.10.2013 w siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.
Park Narodowy „Bory Tucholskie” realizuje, dzięki finansowemu wsparciu ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, program edukacyjny pn. Pomagamy zwierzętom. W ramach którego przygotowano różne formy edukacyjne skierowane do mieszkańców naszego powiatu. Na początku października odbyły się dwa wykłady dla młodzieży szkolnej ponadgimnazjalnej (odbyły się one w I LO w Chojnicach w ramach współpracy z nauczycielem tej szkoły Panią Sylwią Sobieszczuk). Dn. 24 października, odbył się wykład (o którym już informowaliśmy) w ramach czwartkowych spotkań z przyrodą. A dn. 29 października obyło się spotkanie, na które zaprosiliśmy sołtysów z powiatu chojnickiego, przedstawicieli Straży Miejskiej w Chojnicach, Powiatowej Straży Pożarnej, w tym również OSP, Powiatowej Komendy Policji, oraz pracowników wydziałów z samorządów terytorialnych (gmin: Chojnice, Brusy, Czersk, Konarzyny), zajmujących się ochroną środowiska. Podczas spotkania poruszano m. in. kwestie pomocy zwierzętom rannym, zabłąkanym, czy martwym, potrąconym na jezdni, w mieście, na terenach gminnych, prywatnych, leśnych i in. Z takimi zdarzeniami, chyba już każdy z nas miał okazję zetknąć się. I zawsze dręczą nas pytania: czy możemy pomóc, jak to zrobić, do kogo się zwrócić o pomoc lub wręcz o interwencję, gdyż my nie potrafimy się tego podjąć. Podczas wystąpienia Pani Karoliny Lubińskiej –pracownicy PNBT, jak i późniejszej dyskusji próbowano znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania. Nie wszystkie sprawy udało się w pełni wyjaśnić. Ale wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że chętnie pomagamy, są dobre regulacje prawne, ale niestety w większości przypadków napotykamy na trudności związane z kwestią: kto ma za tę pomoc zapłacić? Samorządy terytorialne doskonale zdają sobie sprawę z faktu jakie odpowiedzialności na nich spoczywają, ale nie zawsze są wstanie wygospodarować na pomoc zwierzętom odpowiednie środki. Stąd dochodzi do spychania kompetencji na innych, bądź wręcz niezauważania problemu.
Właśnie takie spotkania jak to, które miało miejsce we wtorek w siedzibie PNBT, mają służyć z jednej strony do pogłębienia wiedzy na temat zwierząt i ich życia, a poprzez to dostrzegania ich potrzeb, a z drugiej zagwarantowania (przez odpowiedzialne instytucje, jednostki samorządowe) odpowiednich warunków (w tym finansowych) do niesienia im pomocy, gdy będą tego potrzebowały.
Szkoda tylko, że w spotkaniu uczestniczyło tak niewiele osób, choć zaproszeń wysłano prawie 90. Jedno jest pocieszające, że Ci którzy przybyli nie są obojętni na los zwierząt i zawsze można na nich liczyć. Dziękujemy im za przybycie i postawę jaką prezentują na co dzień. Mamy nadzieję, że przekonają innych do podejmowania działań na rzecz ochrony zwierząt, nie bacząc na przeszkody.
Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach!
Przypominamy że dn. 28 listopada br., o godz. 18.00 w siedzibie PNBT w Charzykowach, już kolejny wykład w ramach „ Czwartkowych spotkań z przyrodą” o dość przewrotnym tytule „Kolacyjka z robalami”, który wygłosi Pani M. Piotrowicz- entomolog. Więcej informacji w zaproszeniu na wykład.
 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2175009 Projekt i realizacja: PADO