Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Nowe „domy” dla jerzyków

Na budynku siedziby Parku Narodowego w Charzykowach zawisło 8 szt. drewnianych budek dla ptaków. Budki przeznaczone są dla objętego ochroną ścisłą ptaka - jerzyka Apus apus, gatunku pierwotnie zamieszkującego wysokie, skaliste góry. Jerzyki to bardzo wytrwali lotnicy – w locie łapią pokarm, piją, zbierają materiał na gniazdo, kopulują a nawet… śpią. Zimę spędzają w Afryce Południowej, do Polski przylatują dopiero w maju a odlatują już w sierpniu. Jerzyki to nasi sprzymierzeńcy w walce z uprzykrzającymi życie komarami i meszkami – jeden osobnik może ich zjeść w ciągu dnia dziesiątki tysięcy!
Dlaczego istnieje potrzeba wywieszania budek lęgowych dla jerzyków? Ptaki te zadomowiły się w naszych miastach, w rozległych blokowiskach odnajdując warunki przypominające ich pierwotne, skalne siedliska. Ich najważniejszym miejscem występowania są obecnie stropodachy starych „wielkopłytowych” budynków wielorodzinnych, gdzie jerzyki tworzą często liczne kolonie. Niestety, trwające w Polsce od kilkunastu lat prace termomodernizacyjne zwykle nie uwzględniają ochrony występujących tam ptaków. Ich siedliska są niszczone, a same ptaki często zamurowywane w gniazdach i skazane na powolną śmierć. Działania takie doprowadziły do dramatycznego spadku liczebności populacji ptaków gniazdujących w budynkach. Dlatego też ochrona miejsc gniazdowych jerzyka, tworzenie schronień zastępczych – budek lęgowych oraz prowadzenie prac dociepleniowych w zgodzie z zasadami ochrony przyrody, są działaniami niezbędnymi dla zachowania tego niezwykłego i pożytecznego gatunku w Polsce.
Jerzyki trudno akceptują nowe miejsca gniazdowe, ich zasiedlenie może trwać nawet kilka lat. Mimo to mamy nadzieję, że wywieszone przez nas budki zostaną szybko zajęte przez ptaki i wkrótce będziemy mogli się cieszyć z wychowanych w nich piskląt.
Więcej informacji na temat jerzyków oraz problemu ochrony ptaków gniazdujących w budynkach można odnaleźć na stronach:
• Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków: www.stop.eko.org.pl
• Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”: www.bocian.org.pl
• Fundacja „Ratujmy ptaki”: www.ratujmyptaki.org
• Transmisja „on-line” z gniazda jerzyków: http://www.jerzykionline.pl/
 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2470343 Projekt i realizacja: PADO