Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Gry i zabawy w terenie

W minioną niedzielę tj. 16.06. br. na Terenowej bazie edukacyjnej w Bachorzu spotkali się uczestnicy warsztatów z cyklu Niedzielne spotkanie z Parkiem. Organizatorem tych imprez jest Park Narodowy „Bory Tucholskie” a uczestnikami dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z opiekunami. W ciągu roku odbywają się cztery tego typu spotkania. Tym razem odbyły się one w terenie. Było więc dużo zabaw ruchowych, w których uczestniczyły nie tylko dzieci. Oprócz dużej sprawności fizycznej dzieci musiały wykazać się również bardzo dobrą spostrzegawczością i pamięcią. Natomiast rodzice zaskoczyli wszystkich zdolnościami plastycznymi. Warsztaty zakończyły się wspólnym pieczeniem kiełbasek. Kolejne zajęcia już we wrześniu.

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2174941 Projekt i realizacja: PADO