Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Zimorodek w roli głównej

Dnia 9 maja br. w siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” odbył się wykład pt. Zimorodek klejnotem jezior i rzek, który poprowadziła Pani Beata Waśko. Ten niezwykle interesujący ptak objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. Szacuje się, że na terenie Polski jest tylko ok. 6000 par lęgowych tego gatunku. W Borach Tucholskich na 10 km rzeki przypada od 6 – 10 par. Niestety populacja zimorodka zmniejsza się. Główną przyczyną są długie okresy niskich temperatur, które panują w naszym kraju. Człowiek również przyczynia się do jego zagłady niszcząc m.in jego siedliska (strome brzegi rzek), zanieczyszczając rzeki i odlesiając jej brzegi.
Następnego dnia tj. 10 maja br. Pani Beata Waśko poprowadziła również warsztaty dla gimnazjalistów z powiatu chojnickiego oraz uczniów Technikum Leśnego w Tucholi. Dzięki temu młodzież również miała okazję poznać biologię, zachowanie oraz czynniki wpływające na liczebność zimorodka.
Obie imprezy odbyły się dzięki współpracy z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym, który był współorganizatorem obu przedsięwzięć.
 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2174964 Projekt i realizacja: PADO