Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Goście czy intruzi?

Dnia 25.04. br. w siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” gościła z wykładem Pani dr hab. Wanda Olech – Piasecka prof. nadz. SGGW. Temat „Czy zwierzęta z innych kontynentów są mile widzianymi gośćmi czy intruzami?” przyciągnął rzesze zainteresowanych osób. Jak poinformowała nas Pani profesor, aktualnie mamy szósty okres wymierania gatunków zarówno roślin jak i zwierząt. Naszym obowiązkiem jest zatrzymanie tego procesu. Jedną z przyczyn utraty bioróżnorodności jest wkraczanie na nasze tereny gatunków obcych. Dla przykładu, co dziesiąty gatunek europejskiego ssaka zagrożony jest przybyciem gatunku obcego, a wśród płazów na 83 gatunki które stwierdzono, aż 40 jest zagrożonych również z tego powodu. Gatunki obce konkurują z naszymi m.in. o siedlisko i pożywienie. Są nosicielami wielu chorób i pasożytów, na które nie są odporne miejscowe zwierzęta. Obecnie do najbardziej inwazyjnych gatunków, które już odnotowaliśmy na terenie naszego kraju należy m.in. norka amerykańska, rak sygnałowy oraz jenot.

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2174975 Projekt i realizacja: PADO