Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Rośliny chronione – rozstrzygnięcie konkursu

Dnia 22 kwietnia 2013r. w siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Charzykowach rozstrzygnięto pierwszy etap VII Wiosennego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej, przeznaczonego dla dzieci kl. 0 i I z powiatu chojnickiego. Był to etap plastyczny. Zadaniem uczestników było wykonanie, dowolną techniką, pracy plastycznej – pt. „Rośliny chronione Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Prace były wykonane indywidualnie. Do konkursu stanęło 18 placówek. Nadesłano 178 prac, które łącznie wykonało 172 dzieci.
Jury składające się z pracowników Parku Narodowego „Bory Tucholskie” pod przewodnictwem Drektora Parku Narodowego „Bory Tucholskie” mgr inż. Janusza Kochanowskiego postanowiło wybrać prace:
1. Beniamina Cysewskiego ze Szkoły Podstawowej w Brusach – opiekun Pani Aleksandra Turowska;
2. Laury Hoppe, Karoliny Judy oraz Natalii Jankowskiej z Niepublicznego Przedszkola „Bajka” – opiekun Pani Justyna Kobierowska;
3. Olgierda Rząski z Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Przedszkolaki” w Chojnicach – opiekun Pani Karolina Ginter;
4. Ady Lehmann ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach – opiekun Pani Ewa Drobińska;
5. Łukasza Rosa ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach – opiekun Pani Mariola Wera;
6. Klaudii Drzewickiej z Zespołu Szkół w Konarzynach – opiekun Pani Teresa Majer;
7. Adama Wegnersa ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach – opiekun Pani Zofia Zakrzewska;
8. Klaudii Kryger ze Szkoły Podstawowej w Kosobudach – opiekun Pani Barbara Bohdan;
9. Mai Muzolf oraz Marty Jażdziejewskiej z Przedszkola Niepublicznego „Promyczek” w Chojnicach – opiekun Pani Lidia Błocińska oraz Pani Gabriela Laska.

Komisja konkursowa postanowiła również wyróżnić prace: Kamila Gałązki ze Szkoły Podstawowej w Ogorzelinach – opiekun Pani Dorota Gałązka, Alicji Kłodawskiej z Przedszkola Niepublicznego z Grupą Żłobkową „Misiowa Akademia” w Chojnicach – opiekun Pani Hanna Krauze, Kingi Klonowskiej ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie – opiekun Pani Irena Dorawa, Andżelikę Cieślińską ze Szkoły Podstawowej w Lichnowach – opiekun Pani Barbara Mleczek oraz Mai Smorczewskiej z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Czersku – opiekun Pani Beata Czapiewska

W związku z tym do drugiego etapu VII Wiosennego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej, który odbędzie się 14 maja br. o godz. 10.30, zakwalifikowało się 9 następujących drużyn:
- klasa I a ze Szkoły Podstawowej w Brusach;
- grupa 6-latków z Przedszkola Niepublicznego „Bajka” w Chojnicach;
- grupa 6-latków z Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Przedszkolaki” w Chojnicach;
- klasa 0 a ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach;
- klasa I c ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach;
- klasa I a z Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach;
- klasa I a ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach;
- klasa 0 ze szkoły Podstawowej w Kosobudach;
- grupa 6-latków z Przedszkola Niepublicznego „Promyczek” w Chojnicach.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się również 14 maja br. ok. godz. 11.00. Zostały na nie zaproszone wszystkie dzieci wraz z opiekunami, które otrzymały nagrody i wyróżnienia w pierwszym etapie oraz te, które będą uczestniczyć w zmaganiach teoretycznych.

Wszystkim dzieciom i ich opiekunom serdecznie dziękujemy za udział!
 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2470311 Projekt i realizacja: PADO