Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Nowe przejście dla płazów

Rok 2013 będzie przełomowy dla naszych lokalnych płazów, które swoje gody odbywają po obu stronach szosy, przy punkcie widokowym na Jezioro Charzykowskie. Od 4 lat montowaliśmy w tym miejscu bariery z folii, aby uchronić te zwierzęta przed wejściem na jezdnię w czasie wiosennej wędrówki na rozród. W tym roku, w ramach projektu „Kaszubska Marszruta”, Park Narodowy „Bory Tucholskie” zakończył budowę stałego przejścia dla płazów pod jezdnią. Po obu stronach szosy, zamontowane zostały płotki naprowadzające (pokrywające się z zasięgiem płotków foliowych), wzdłuż których żaby, ropuchy i traszki mogą przemieszczać się w kierunku dwóch podziemnych przejść.
W związku z przedłużającą się zimą nie zabrakło emocji, czy zdążymy z montażem przejść. Jednak dzięki temu, że termin migracji mocno się opóźnił, płazy mogą już swobodnie wędrować wzdłuż ukończonych przejść. Wody rozmarzły w miniony weekend, co spowodowało „pospolite ruszenie” wśród żab trawnych i moczarowych, które jako pierwsze zaczynają okres rozrodczy. Niebawem migrację rozpoczną zapewne traszki zwyczajne, grzebieniaste i żaby zielone. Mamy nadzieję, ze przejście spełni swoją rolę i dzięki temu unikniemy rozjechanych płazów na jezdni. Dotychczasowe kontrole nie wykazały martwych zwierząt w obrębie zainstalowanych barier. Będziemy bacznie obserwować, jak w tym roku będzie odbywać się migracja.

 


 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2174983 Projekt i realizacja: PADO