Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Bilety wstępu do Parku - zmiana rozporządzenia

Dnia 27 marca br., w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 400, ogłoszono rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty. Na mocy tego rozporządzenia, opłaty za wstęp do Parku Narodowego „Bory Tucholskie” nie będą pobierane w następujących miejscach:
- terenowa baza edukacyjna w Bachorzu,
- punkt widokowy w Bachorzu,
- ścieżka botaniczna przy siedzibie PNBT w Charzykowach,
- ścieżka rowerowa „Kaszubska Marszruta”.

W praktyce oznacza to, że osoby przebywające wyłącznie na wymienionych wyżej obszarach Parku nie muszą posiadać biletu wstępu. Za wstęp na pozostałą część Parku nadal pobierane są opłaty w wysokości 3 zł (bilet normalny) i 1,5 zł (bilet ulgowy). Wszelkie informacje na temat biletów wstępu dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce „informacje użytkowe”. Pełną treść rozporządzenia znaleźć można w bazie Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP, pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000400
 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2168087 Projekt i realizacja: PADO