Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Czwartkowe popołudnie spędzone w Dolinie Dolnej Wisły

Pomimo niesprzyjającej zimowej aury, grupa ciekawych świata osób dotarła wczoraj (21 marca) do siedziby PNBT by wysłuchać wykładu „Dolina Dolnej Wisły – na skraju Borów Tucholskich”. Prelegent, pan Robert Gonia, zabrał nas na wirtualną wyprawę po tej niezwykle ciekawej, choć mało znanej krainie. Dzięki pięknym zdjęciom zebrani mogli poznać charakterystyczny krajobraz przyrodniczo-kulturowy tego obszaru, tworzony głównie przez rzekę Wisłę i jej koryto, strome zbocza porośnięte roślinnością kserotermiczną (ciepłolubną), średniowieczne zamki oraz podcieniowe drewniane chaty zbudowane przez osadników holenderskich – mennonitów. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także o działaniach realizowanych w Dolinie Dolnej Wisły, m.in. tworzeniu kolekcji starych odmian drzew owocowych, przywracaniu tradycji smażenia powideł śliwkowych w miedzianych kotłach, organizacji Festiwalu Smaku, adaptacji obiektów twierdzy Chełmno na potrzeby turystyki. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie choć część uczestników zainspiruje do odwiedzenia Doliny Dolnej Wisły. Tym bardziej, że to tak blisko – „na skraju Borów Tucholskich”..

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2175013 Projekt i realizacja: PADO