Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
1 Kwietnia - Światowy Dzień Ptaków

Dzień 1 kwietnia został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Ptaków już w 1906r., podczas ratyfikacji Konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa. Inicjatorem obchodów była międzynarodowa federacja organizacji ochrony ptaków i przyrody BirdLife International. Ptaki to zwierzęta, które występują we wszystkich ekosystemach. Zachwycamy się ich wyglądem, pięknym śpiewem czy umiejętnością latania. Jednak ptaki to nie tylko ogromna paleta kolorów i dźwięków. Pełnią bardzo ważne funkcje w środowisku, alarmując często o jego złym stanie. Wiele gatunków znika z naszej planety bezpowrotnie, bywa, że z winy człowieka. Ten dzień ma przypominać nam o tym, że ptaki są bardzo ważnym elementem przyrody oraz jak istotna jest ich ochrona. Gdy się dokładnie rozejrzymy po swojej okolicy, zauważymy, że otaczają nas wszędzie, w mieście, w parku, w lesie i na łąkach. Każdy z nas może im pomóc, na różne sposoby, chociażby teraz, gdy zima nie chce nas pożegnać a one niecierpliwie czekają, marznąc na polach po długiej i wyczerpującej wędrówce. Jeżeli dokarmialiśmy je całą zimę, nie zapomnijmy o nich zwłaszcza teraz. Pamiętając o zasadzie – najlepiej pomagamy nie szkodząc! Wówczas odwdzięczą nam się pięknym śpiewem o poranku, a także rozprawią się z rzeszą owadów w naszych ogrodach.
Podnieśmy dziś głowy wysoko do góry.. może zauważymy wiosnę?
 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2175003 Projekt i realizacja: PADO