Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Monitoring wydry

W tym roku po raz trzeci monitorowaliśmy wszystkie brzegi jezior w Parku, pod kątem występowania wydry (Lutra lutra), która jest przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000 – Sandr Brdy. Przy pomocy odbiornika gps rejestrowano wszystkie ślady świadczące o jej obecności: odchody, świeże tropy i nory. Monitoringiem objęte są jeziora wchodzące w skład Strugi Siedmiu Jezior, Wielkie i Małe Krzywce oraz fragmenty jeziora Karsińskiego, Dybrzk i Charzykowskiego – graniczące z Parkiem.
Ślady obecności wydry odnotowano na wszystkich stanowiskach, z różną częstotliwością znakowania. Niestety trzy stanowiska z czynnymi przez ostatnie 2 lata norami, w tym roku okazały się opuszczone. Wydry zasiedliły inne jeziora, jednak częstość znakowania jest nieco niższa niż w latach ubiegłych. Być może miały na to wpływ warunki pogodowe lub inne czynniki naturalne.
Dogodne warunki siedliskowe w PNBT (naturalna linia brzegowa, jeziora zasobne w ryby) sprawiają, że wydra czuje się tu bardzo dobrze. Nie występują też żadne istotne zagrożenia, które mogłyby mieć wpływ na stan liczebny tego gatunku.
 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2174953 Projekt i realizacja: PADO