Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Przyroda wokół nas

20 marca br. w siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Charzykowach odbył się V Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej dla uczniów szkół gimnazjalnych pt. „Przyroda wokół nas”. Uczestniczyło w nim 20 uczniów z siedmiu różnych szkół. Konkurs okazał się trudny. Młodzież bardzo dobrze poradziła sobie z testem z zakresu przyrody i ochrony środowiska. Niestety z drugim etapem poradzili sobie nieliczni. Tu należało wykazać się wiedzą praktyczną z rozpoznawania m.in. roślin i zwierząt chronionych drzew po liściach a także parków narodowych. Trzecia część, która również nie sprawiła kłopotów młodzieży, miała formę prezentacji multimedialnej. Zawarte w niej były pytania z zakresu wiedzy przyrodniczej oparte na ilustracjach i fotografiach.
Pierwsze miejsce zajęła Małgorzata Landowska z Gimnazjum Akademickiego przy Politechnice Koszalińskiej w Chojnicach, którą do konkursu przygotowywała Pani Wiesława Habecka. Drugie miejsce zajęła Anna Majer, trzecie Karolina Hope a czwarte Sylwia Rudnik. Wszystkie uczęszczają do Gimnazjum w Brusach i do konkursu przygotowywała je Pani Beata Lubińska.
Gratulujemy zwycięzcom i pozostałym uczestnikom wiedzy i umiejętności radzenia sobie z trudnymi pytaniami.
 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2174958 Projekt i realizacja: PADO