Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Sygnaliści w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”

Czwartkowe spotkania z przyrodą odbywają się w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” już od 2007 roku. W ciągu roku odbywa się sześć wykładów poświęconych zagadnieniom przyrodniczym. W miniony czwartek tj. 28 lutego odbył się inauguracyjny wykład pt. „Sygnały Myśliwskie Borów Tucholskich i Europy”, który poprowadził Pan Piotr Grzywacz. Wszystko rozpoczęło się powitaniem Darz Bór zagranym na rogach przez Pana Piotra i jego syna Karola. Cały wykład podzielony był na trzy części. Pierwsza część poświęcona była historii Sygnałów Myśliwskich oraz prezentacji rogów. Druga zespołom sygnalistów a trzecia sygnałom używanym podczas polowań. Całość przeplatana była grą na różnych rogach. Zebrani mogli usłyszeć m.in. sygnał: „Apel na łowy”, „Naganka naprzód”, „Sarna na rozkładzie” a także „Bóbr na rozkładzie”. Panowie zagrali również hejnał tucholski i mariacki. Największe zainteresowanie wzbudził j Róg Tucholski, na którym zagrał i którego konstruktorem jest Pan Piotr Grzywacz. Natomiast Pan Karol Grzywacz zaczarował wszystkich wykonaniem Ave Maria Szuberta na Rogu Francuskim.

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2470312 Projekt i realizacja: PADO