Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Cała Polska liczy nietoperze

Pomimo że za oknami zima, dla chiropterologów pierwsza połowa lutego to bardzo gorący okres. Jest to bowiem czas ogólnopolskiej akcji liczenia nietoperzy na zimowiskach zwanej Dekadą Spisu Nietoperzy. W tym czasie krajowi badacze nietoperzy penetrują piwnice, studnie, sztolnie, jaskinie, tunele powojennych fortyfikacji i wszelkie inne miejsca, w których spodziewają się spotkać hibernujące ssaki. Taki coroczny monitoring wykonywany w tym samym czasie w całej Polsce pozwala monitorować stan krajowej populacji nietoperzy w oparciu o wiarygodne i, co bardzo ważne, porównywalne wyniki. Dodatkowo, dzięki uporowi poszukiwaczy nietoperzy, wciąż odkrywane są nowe zimowiska tych zwierząt. Te najważniejsze, gromadzące największą liczbę nietoperzy, chronione są jako obszary sieci Natura 2000 lub rezerwaty przyrody. Hibernujące nietoperze są bardzo wrażliwe na niepokojenie. Wybudzenie ze snu zimowego wiąże się dla nich z dużym wydatkiem energetycznym, a tym samym zmniejsza ich szansę na bezpieczne doczekanie wiosny. Należy pamiętać o tym, że wszystkie występujące w Polsce nietoperze objęte są ochroną, ich płoszenie i niepokojenie jest więc zabronione.
Na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” nie ma żadnego obiektu, który mógłby pełnić funkcję zimowiska nietoperzy. Osobniki znajdowane przez nas latem w skrzynkach rozrodczych jesienią muszą więc opuścić obszar Parku i poszukać odpowiednich miejsc na przetrwanie zimy poza jego granicami.
 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2168070 Projekt i realizacja: PADO