Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Posiedzenie Rady Naukowej Parku

W dniu 14 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Podczas corocznych spotkań, członkowie Rady Naukowej dokonują m.in. oceny realizacji ustaleń planu ochrony, oceny stanu zasobów przyrodniczych czy przedstawiają opinie w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania Parku Narodowego.
Podczas tegorocznego posiedzenia przewodniczący Rady Naukowej Parku prof. dr hab. Kazimierz Tobolski dokonał uroczystego wręczenia Dyrektorowi Parku mgr inż. Januszowi Kochanowskiemu specjalnego wydania zeszytu „Studia Limnologica et Telmatologica”. Wydanie to poświęcone jest 15-leciu pełnienia funkcji Dyrektora Parku Narodowego Bory Tucholskie przez mgr inż. Janusza Kochanowskiego, w którym autorzy doceniają długoletnią pracę i zasługi na rzecz ochrony przyrody.
 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2175039 Projekt i realizacja: PADO