Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Podsumowanie liczenia żurawi

W miniony weekend (5-7.10) miało miejsce trzecie, już ostatnie liczenie żurawi na noclegowiskach, w ramach IV Ogólnopolskiego Liczenia Żurawi. W tym roku najwięcej osobników odnotowaliśmy na początku września (554 szt.). Biorąc pod uwagę lata poprzednie, nie jest to wynik bardzo wysoki. Średnia liczba nocujących żurawi na Jeziorze Ostrowite wynosi bowiem 1225, biorąc pod uwagę dane z 11 lat (od 2001 r.). Zwykle kulminacja następowała na przełomie września i października, przekraczając czasem próg 2 000 osobników. Jest to warunkowane różnymi czynnikami np. stanem wody na danym zbiorniku, przemieszczaniem się ptaków na inne noclegowiska. Niemniej faktem jest, iż żurawie nocują na tym jeziorze już od bardzo dawna i na pewno będą z niego korzystały jeszcze przez wiele kolejnych lat.

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2175004 Projekt i realizacja: PADO