Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Drawieński Park Narodowy

W czwartek tj. 27 września br. w siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” odbył się, pierwszy po wakacyjnej przerwie, wykład z cyklu Czwartkowe spotkania z przyrodą. Pani Joanna Sanocka opowiedziała zebranym gościom o Drawieńskim Parku Narodowym, którego jest pracownikiem. Został on utworzony 1 maja 1990 roku, ale teren ten objęty był ochroną rezerwatową już od 1974 roku. Herbowym zwierzęciem tego Parku jest wydra i to właśnie jej poświęcona była spora część wykładu. Pani Joanna opowiedziała również bardzo dokładnie o życiu zimorodków i bobrów, czyli o gatunkach, które są bardzo ważne dla przyrody Drawieńskiego Parku Narodowego. Na koniec wszyscy obejrzeli film o rzece Drawie. Było to zaproszenie do odwiedzenia tego miłego zakątku naszego kraju.

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2174980 Projekt i realizacja: PADO