Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
IV Ogólnopolskie liczenie żurawia

Już po raz czwarty Park Narodowy „Bory Tucholskie” bierze udział w ogólnopolskim liczeniu żurawia na jesiennych zlotowiskach. Akcja koordynowana jest przez Stację Ornitologiczną Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Liczenie żurawi przylatujących na nocleg odbywa się w trzech terminach, jednocześnie w całej Polsce.
Pierwsze liczenie odbyło się w miniony weekend (7-9.09.2012) - żurawie dopisały! Naliczyliśmy ponad 500 osobników. Park został włączony do projektu z powodu dużej liczby nocujących żurawi na jeziorze Ostrowite. Zlotowisko to znane jest od wielu lat i bywały lata, kiedy liczba nocujących żurawi wynosiła tu ponad dwa tysiące. Projektem objętych jest 90 noclegowisk żurawia, grupujących powyżej 100 ptaków. Kolejne dwa liczenia przed nami.
 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2175017 Projekt i realizacja: PADO