Parki Narodowe PN BIESZCZADZKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny

Zapraszamy do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym pt.: „Różnorodność biologiczna i krajobrazowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny”.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i adresowany jest do wszystkich fotografujących, w trzech kategoriach wiekowych: 13-15 lat, 16-19 i 20-25. Jego celem jest zainteresowanie młodych ludzi poznaniem przyrody Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny, uwrażliwienie na jej piękno, zagrożenia i konieczność ochrony oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

Konkurs jest objęty Patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Głównego Konserwatora Przyrody Pana Janusza Zaleskiego. Patronat artystyczny objął Związek Polskich Fotografów Przyrody, natomiast Patronatem medialnym objęły czasopisma fotograficzne FOTO-KURIER i FOTO NATURA oraz Gazeta Codzienna Nowiny i portal Nowiny24, Telewizja Polska S.A. Oddział w Rzeszowie i Polskie Radio Rzeszów.

Głównymi fundatorami nagród i wystawy pokonkursowej jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Bieszczadzki Park Narodowy. Każdy z uczestników Konkursu otrzyma dyplom oraz drobne wydawnictwa Parku.

Harmonogram przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

1. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 25 września 2012 r. (data wpłynięcia do sekretariatu)

2. Pod koniec września zaplanowane jest posiedzenie Jury Konkursu, które dokona oceny nadesłanych prac konkursowych, przyzna nagrody i kwalifikacje prac do wystawy.

3. Na początku października (ok. 5 października) – ogłoszenie wyników na stronie internetowej Parku.

4. Pod koniec października (ok. 26 października) zaplanowany jest uroczysty wernisaż wystawy pokonkursowej, z udziałem uczestników konkursu i zaproszonych gości, wręczenie nagród oraz przegląd diaporam dotyczący przyrody polskich parków narodowych.

Regulamin Konkursu oraz Karta zgłoszenia są do pobrania na stronie Bieszczadzkiego Parku Narodowego (www.bdpn.pl). 

Dane statystyczne

Powierzchnia parku – 29 201,06 ha
Pracownicy
Park - 60 osób
Gospodarstwo Pomocnicze - 32 osoby
Odwiedzający – ok. 300-400 tys. rocznie
Szlaki turystyczne :
137 km (piesze),
65 km szlaków konnych,
27 km tras przeznaczonych do jazdy zaprzęgami konnymi,
51 km tras rowerowych,
13 km szlaków spacerowych,
35 km tras narciarskich (narciarstwo biegowe i ski-tourowe),
Jeziora – 0% pow. Parku
Tereny leśne – 80% pow. Parku
Wody - 1% pow. Parku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2533652 Projekt i realizacja: PADO