Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Łabędź krzykliwy – pierwszy udany lęg w PNBT!!!

Mamy pierwsze stwierdzenie udanego lęgu łabędzia krzykliwego w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”. Fakt ten niezwykle cieszy, ponieważ nie jest to dość częste zjawisko. Gatunek ten co roku zwiększa swój areał występowania i przybywa nowych miejsc jego gniazdowania, jednak w tej okolicy nie zostało jeszcze odnotowane. Wielkość populacji szacuje się na ok. 20 par gniazdujących w Polsce (dane niepublikowane mówią o ok. 50). Większe zgrupowania obserwujemy podczas zimowania na dużych zbiornikach.
Para dorosłych osobników już od kilku lat była obserwowana w sezonie lęgowym na jeziorach w Parku. Nigdy jednak nie stwierdzono sukcesu lęgowego. W tym roku (miniony weekend) zaobserwowano parę z 1 młodym. Można zaryzykować stwierdzenie, że młodych było więcej (zwykle 2-6), jednak mogły paść ofiarą drapieżników. Ptaki te, w przeciwieństwie do łabędzie niemego, są bardzo płochliwe i nie dają się długo obserwować. Gdy mają młode, reagują na potencjalne niebezpieczeństwo z odległości nawet 1 km! Są też silnie terytorialne.
Będziemy bacznie obserwować dalsze losy tej pary. Miejmy nadzieję, że łabędzie krzykliwe na stałe wpiszą się w krajobraz Strugi Siedmiu Jezior.
 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2470363 Projekt i realizacja: PADO