Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Monitoring foliofagów sosny

Na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w ostatnim czasie prowadzona jest szczegółowa obserwacja terenu pod kątem rozwijającego się zagrożenia ze strony brudnicy mniszki. W tym celu począwszy od marca konserwatorzy obwodów ochronnych poszukiwali złóż jaj w odziomkowych częściach pni sosen, następnie wyłożono stosy kontrolne by uchwycić moment wylęgu gąsienic brudnicy. Kolejna obserwacja wykonana w maju polegała na lustracji drzewostanów pod kątem rejestracji gąsienic siedzących na pniach drzew, tuż po wylęgu w skupieniach „lusterkach”, które pokazują głównie zasięg występowania owada. W dniach 28 – 30.05.12 dokonano ścinki 53 drzew na płachtę w celu przeliczenia ilości gąsienic brudnicy mniszki. Park Narodowy „Bory Tucholskie” nadal zamierza prowadzić wnikliwą obserwację brudnicy ścinając co tydzień drzewa na płachtę. Działania te mają na celu określenie stanu zdrowotnego i ilościowego oraz rozwój gradacji brudnicy mniszki.

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2175002 Projekt i realizacja: PADO