Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Uwaga gatunki inwazyjne!

Już po raz drugi w tym roku, pracownicy Parku Narodowego „Bory Tucholskie” przeprowadzili zabieg eliminacji niecierpka drobnokwiatowego (pierwszy został wykonany w połowie maja, a ostatni – trzeci zostanie wykonany pod koniec czerwca).
Niecierpek drobnokwiatowy należy do grupy roślin niezwykle inwazyjnych. Do Europy został sprowadzony z Azji. Najpierw pojawił się (jak w przypadku większości obcych gatunków roślin) w ogrodach botanicznych. I jak to bywa z gatunkami inwazyjnymi, „uciekł” z tych obiektów i rozprzestrzenił się w całej niemal Europie. Opanował on przede wszystkim siedliska lasów liściastych, łęgów i grądów. Występując łanowo stopniowo wypiera nasze, rodzime gatunki . W Parku obecnie mamy pięć niewielkich, izolowanych stanowisk. Zlokalizowane są one przy drogach publicznych lub przy ciekach wodnych. Powstały one na skutek zawleczenia nasion niecierpka. Przypuszczamy, że we wszystkich przypadkach, nasiona znajdowały się w ziemi przywiezionej , np. do remontu drogi , jazu, itp.
Wykonywany zabieg polegający na ręcznym wyrywaniu wszystkich osobników z danej powierzchni musi zostać wykonany przed rozwojem kwiatów, aby nie dopuścić do dalszego ich rozprzestrzeniania. Z naszych obserwacji wynika, że stopniowo przynosi on efekty. Z każdym rokiem zmniejsza się jego liczebność, a i jakość ich jest coraz gorsza( poszczególne osobniki są słabsze i mniejsze).
Na 3 stanowiskach, mamy nadzieję, że całkowicie uda się wyeliminować ten inwazyjny gatunek. Natomiast na stanowiskach zlokalizowanych przy szosach, problemem może się okazać dostarczanie nowych nasion nawet z odległych terenów.
Polecamy wszystkim zakładkę na naszej stronie dotyczącą jeszcze innych gatunków inwazyjnych (http://www.pnbt.com.pl/index.php?lg=&a=361). Sprowadzamy je do ogrodów, chcąc uatrakcyjnić otoczenie. A zapominamy jak tragiczne mogą być skutki, ich ekspansji na otaczająca przyrodę. A w przypadku niektórych gatunków (np. rdestowiec ostrokończysty) nawet nasze budynki, drogi.
Warto o tym pomyśleć i już dziś wyeliminować je z naszego otoczenia.
 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2175021 Projekt i realizacja: PADO