Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Tradycyjne ogrody

8 maja br. w siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Charzykowach odbyły się warsztaty dla gimnazjalistów pt. Tradycyjne ogrody przyjazne naturze i krajobrazom.
Warsztaty odbyły się w ramach obchodów Roku Krajobrazów Pomorza, ogłoszonego przez Sejmik Województwa Pomorskiego. Prowadziła je Pani mgr inż. Elżbieta Kowalik, która jest architektem krajobrazu. Ich organizatorami by Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy „Bory Tucholskie”.
Podczas warsztatów młodzież projektowała ogrody przyjazne naturze i krajobrazom. Nauczyła się jakie zmiany należy wprowadzić w swoim otoczeniu, aby zyskać przychylne miejsce dla człowieka, zwierząt i roślin.
 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2175019 Projekt i realizacja: PADO