Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Amatorski połów ryb w Parku Narodowym "Bory Tucholskie"

Dnia 15 maja, w siedzibie Parku w Charzykowach, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące zasad udostępniania jezior w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” . W spotkaniu przede wszystkim uczestniczyły te osoby, które już od wielu lat korzystają z możliwości wędkowania na terenie Parku. Ze względu na limity miejsc, nie wszyscy mogą zakupić pozwolenia. Podczas rozmowy z wędkarzami ustalono, że pierwszeństwo mają Ci wędkarze, którzy przestrzegają zasad obowiązujących w Parku, ale także oddali w terminie (do 15 listopada każdego roku wędkarskiego) ankiety. Te osoby, by zadeklarować chęć wędkowania w roku 2012, mają czas do 31 maja (można to zrobić telefonicznie lub mailowo). Po tym terminie ich miejsca zostaną udostępnione innym osobom (będzie decydować kolejność zgłoszeń).
Ustalono także, że jeśli w kolejnych latach, ilość chętnych będzie jeszcze większa, należy wprowadzić możliwość pozyskania zezwolenia przez jednego wędkarza tylko na jedno jeziora. W ostateczności będzie konieczne wprowadzenie losowania zezwoleń.
Obecnie pozostały jeszcze miejsca na dwóch następujących jeziorach: Jeleń i Zielone.
Niezależnie od zezwoleń na cały sezon, istnieje możliwość zakupu zezwoleń czasowych od 1 do 31 dni, na następujące jeziora: Ostrowite, Jeleń, Płęsno, Skrzynka, Zielone. Oczywiście należy pamiętać że sezon wędkarski w Parku rozpoczyna się 1 czerwca i trwa do 31 października, za wyjątkiem jeziora Skrzynka i jednej strefy na jeziorze Ostrowitym, gdzie sezon zaczyna się dopiero 1 sierpnia i trwa do 31 października.
Z zasadami udostępniania jezior dla amatorskiego połowu ryb na rok 2012 można zapoznać się na stronie internetowej Parku w zakładce: „Informacje użytkowe” -> „wędkarstwo” (http://www.pnbt.com.pl/index.php?lg=&a=368).
 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2174951 Projekt i realizacja: PADO