Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Sprzątanie brzegów Jeziora Charzykowskiego

W dniu 20 kwietnia 2012 roku siedmiu pracowników Parku wzięło udział w akcji sprzątania Jeziora Charzykowskiego. Pracownicy posprzątali nabrzeże od miejscowości Bachorze do Małych Swornychgaci w granicach Parku oraz poza Parkiem od granic Parku do mostu w Małych Swornychgciach. Sprzątanie było prowadzone zarówno z brzegu jak i z łodzi. Efektem prac było zebranie ok. 2 metrów przestrzennych śmieci, które trafiły do kontenera a potem na wysypisko .
Ilość zebranych śmieci na tym odcinku nabrzeża w kolejnych latach utrzymuje się na stałym poziomie, a miejscami najbardziej zanieczyszczonymi pozostają nadal stanowiska wędkarskie.
 

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2168073 Projekt i realizacja: PADO