Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Wiosenna migracja płazów

Już po raz czwarty zamontowaliśmy przenośne bariery po obu stronach drogi przy punkcie widokowym na Jezioro Charzykowskie. Płotki te zabezpieczają płazy przed wchodzeniem na jezdnię. Dzieje się tak ponieważ szosa przecina trasę migracji tych zwierząt do miejsc rozrodu. Prace zakończyły się wczoraj a już dzisiaj w wiaderkach czekało 99 osobników, gotowych do rozmnażania i w tym celu migrujących. Z powodu krótkiej zimy, w tym roku płazy rozpoczęły wędrówki kilka dni wcześniej. Jak zwykle pierwsze obudziły się żaby trawne i moczarowe oraz traszki zwyczajne. Choć niespodziankę sprawiła nam jedna żaba wodna, która również czekała już w tym gronie. Zwykle żaby zielone zaczynają migrację dopiero w kwietniu. Płazy będą wędrować prawdopodobnie do pierwszych dni maja. Najpóźniej migrują: ropucha paskówka i rzekotka, z których tylko tą drugą stwierdzono w PNBT. Biorąc pod uwagę dane z lat poprzednich, jeszcze w maju migrowały zarówno żaby brunatne jak i ropuchy szare oraz sporo żab zielonych. Uzależnione jest to od pogody, zwłaszcza od opadów, które sprzyjają przemieszczaniu się.

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2174976 Projekt i realizacja: PADO