Parki Narodowe PN PN BORY TUCHOLSKIE NAJNOWSZE INFORMACJE
Inwentaryzacja wydry w PNBT

W dniach 13-16 marca 2012 roku na obszarze Parku Narodowego „Bory Tucholskie” odbyła się inwentaryzacja wydry (Lutra Lutra). Podobnie jak w roku 2011, poszukiwania prowadzono wzdłuż brzegów prawie wszystkich jezior w Parku oraz wzdłuż brzegów jezior w granicy z PNBT (Dybrzk, Karsińskie, Charzykowskie). Spenetrowane zostało w sumie ok. 50 km. linii brzegowej. Szczególną uwagę zwrócono na obszar Strugi Siedmiu Jezior, gdyż warunki, jakie stwarza ten ciek, są dla wydry bardzo sprzyjające.
Szansa spotkania wydry jest bardzo mała, gdyż jest to drapieżnik aktywny głównie w nocy.
W celu potwierdzenia jej obecności, poszukuje się tropów, odchodów i czynnych nor (z wyraźnym znakowaniem odchodami przy wejściu). Pracownicy Parku odnotowują wszelkie ślady przy pomocy odbiorników gps, dzięki czemu są one gromadzone w bazie danych i można je wyświetlać na mapach.
Zlokalizowano 6 stanowisk z czynnymi norami. W porównaniu z rokiem ubiegłym, przybyły dwa nowe stanowiska. Pozostałe stwierdzenia dotyczyły tych samych miejsc, co w roku 2011. Na wszystkie zbadane zbiorniki, tylko na trzech nie stwierdzono żadnych śladów obecności wydry.
W Parku Narodowym „Bory Tucholskie, ze względu na liczne jeziora i łączące je cieki, warunki siedliskowe i pokarmowe sprzyjają występowaniu wydry. Należy się więc spodziewać jej stałej obecności. Fakt ten jest niezwykle pozytywny, chociażby z uwagi na to, iż jest ona przedmiotem ochrony dla siedliskowego obszaru Natura 2000 Sandr Brdy.
Karolina Lubińska

Dane statystyczne

Data utworzenia: 1 lipca 1996
Powierzchnia: 4 613,04 ha
Obwody ochronne:
- Bachorze 1 519,98 ha
- Drzewicz 1 544,96 ha
- Dębowa Góra 996,12 ha
- Wodny 530,36 ha
- Centrum Edukacji Przyrodniczej 7,25 ha
- Dyrekcja Parku 0,76 ha
Otulina: 1980,52 ha
Liczba pracowników: 32
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 85,32 %
- nieleśne ok 3%
- wodne 11,5 %
Liczba odwiedzających: 60 000
Długość szlaków: 87 400 m
Liczba jezior: 21
Ochrona:
- ścisła: 324,30 ha (7%)
- czynna 4209,78 (91%)
- krajobrazowa 78,96 ha (2%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2175044 Projekt i realizacja: PADO