Parki Narodowe PN DRAWIEŃSKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
Relacja z realizacji projektu Life+ ,,Polskie Ostoje Ptaków” na terenie DPN w 2011 roku

Zadania, które zostały zrealizowane na terenie DPN w 2011r. w ramach projektu LIFE+ ,,Polskie Ostoje Ptaków”:

 • wykoszono i odkrzaczono powierzchnię 54 ha.
  Działanie to umożliwi ochronę naturalnych siedlisk, gdzie ptaki odpoczywają w czasie przelotów, zakładają gniazda, pierzą się, zdobywają pokarm. Pielęgnacja ekosystemów nieleśnych poprzez wykaszanie i odkrzaczanie umożliwia zachowanie  ich funkcji przyrodniczych.
 • Zlecono wykonanie monitoringu sukcesu lęgowego ptaków.
  W ramach prac jesienno–zimowych ornitolodzy zlokalizowali drzewa dziuplaste będące potencjalnym miejscem lęgowym dla traczy i gągołów, wyznaczyli miejsca do założenia 200 sztuk sztucznych gniazd dla gągołów i traczy. Ornitolodzy wyznaczyli także miejsca do zakładania indywidualnych osłon przed drapieżnikami (kolczatki).
 • Zakupiono 200 sztuk sztucznych budek lęgowych dla traczy i gągołów.
  Wyznaczono miejsca, gdzie zostaną zamontowane budki. Dzięki tym działaniom powinien zwiększyć się sukces lęgowy ptaków, które wykorzystują dziuple jako swoje gniazda.
 • Zakupiono 3000mb kolczatek do ochrony ptasich lęgów.
  Zostaną one założone na drzewach, na których będzie znajdowała się dziupla lub budka lęgowa. Taka ochrona gniazd powinna ograniczyć straty lęgowe dziuplaków.
 • Dokonano zakupu pułapek żywołownych do odłowu norki amerykańskiej i szopa pracza.
 • W miesiącach: październik, listopad, grudzień - za pomocą pułapek żywołownych dokonano odłowu norek amerykańskich.
 • Dokonano zakupu tratw służących do monitoringu skuteczności usuwania drapieżników.
 • W miesiącach: październik, listopad, grudzień - przeprowadzono prace monitoringowe skuteczności usuwania drapieżników.
Dane statystyczne

Data utworzenia: 01.05.1990r.
Powierzchnia w granicach Parku: 11 419,92 ha (stan na 31.12.2009r.)
Obwody Ochronne: Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna, Pustelnia, Sitno, Szuwary
Pracownicy (stan na 31.12.2009r.):
- Park – 38 osób
- Gospodarstwo Pomocnicze przy DPN – 16 osób
Udział procentowy ekosystemów:
- Leśne:  84%
- Nieleśne: 8%
- Wodne: 8%
Liczba odwiedzających w roku 2009:
- Kajakarze-12665 osób
- Biwakowicze-9863 osób
- Wędkarze-2583 osobodni
- Uczestnicy wycieczek-1901 osób
Łączna długość oznakowanych szlaków turystycznych pieszych/rowerowych-91 km
Łączna długość ścieżek dydaktycznych- 25 km
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2533646 Projekt i realizacja: PADO