Parki Narodowe PN DRAWIEŃSKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
Relacja ze szkolenia dotyczącego Bobra europejskiego

Drawieński Park Narodowy informuje, że w dniu 15 grudnia 2011 roku Pracownicy Parku uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym biologii, ekologii i metod inwentaryzacji bobra europejskiego (Castor fiber). Szkolenie składające się z części teoretycznej i terenowej poprowadziła pani Agnieszka Niemczynowicz z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.

Bóbr europejski podlega ochronie w większości krajów europejskich (Konwencja Berneńska, Dyrektywa Siedliskowa). W Polsce bóbr objęty jest ochroną gatunkową częściową.

Dane statystyczne

Data utworzenia: 01.05.1990r.
Powierzchnia w granicach Parku: 11 419,92 ha (stan na 31.12.2009r.)
Obwody Ochronne: Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna, Pustelnia, Sitno, Szuwary
Pracownicy (stan na 31.12.2009r.):
- Park – 38 osób
- Gospodarstwo Pomocnicze przy DPN – 16 osób
Udział procentowy ekosystemów:
- Leśne:  84%
- Nieleśne: 8%
- Wodne: 8%
Liczba odwiedzających w roku 2009:
- Kajakarze-12665 osób
- Biwakowicze-9863 osób
- Wędkarze-2583 osobodni
- Uczestnicy wycieczek-1901 osób
Łączna długość oznakowanych szlaków turystycznych pieszych/rowerowych-91 km
Łączna długość ścieżek dydaktycznych- 25 km
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2533641 Projekt i realizacja: PADO