Parki Narodowe PN DRAWIEŃSKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
Prośba o udostępnienie informacji

Drawieński Park Narodowy zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie wszelkich informacji  dotyczących obecności wilka na terenie Parku i w jego sąsiedztwie. Informacje prosimy przekazywać na adres mailowy: dpn@dpn.pl, za pomocą formularza kontaktowego lub listownie na adres: Drawieński Park Narodowy, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno.

Drawieński Park Narodowy informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zastrzelenia w trakcie polowania zbiorowego w otulinie Parku oraz na obszarze Natura 2000 PLH320046 Uroczyska Puszczy Drawskiej dwóch dorosłych wilków, Służby Parku podjęły wzmożone monitorowanie watahy wilków zamieszkującej obszar Parku.

Warto wspomnieć, że monitorowanie wilka na terenie DPN rozpoczęło się od momentu zauważenia pierwszych śladów jego bytności w 2010 roku. Najpierw nadzór prowadzony był przez Służby Parku,  a od 2011 roku również przy współpracy ze Stowarzyszeniem dla Natury Wilk.

Wilk jest gatunkiem chronionym zarówno prawem polskim (ochrona gatunkowa w Polsce, ochrona strefowa), jak i prawem międzynarodowym (Konwencja Berneńska, Konwencja Waszyngtońska, Dyrektywa Siedliskowa). Jest gatunkiem priorytetowym w ochronie w ramach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

Naturalne pojawienie się wilka na terenie Puszczy Drawskiej jest bardzo dobrym wskaźnikiem jakości naszej przyrody. Warto wspomnieć, że dzika populacja wilka na terenie Puszczy Drawskiej  utrzymywała się do końca lat 60-tych XX w. Pojedyncze osobniki spotykane były jeszcze w latach 1970-79.

Dane statystyczne

Data utworzenia: 01.05.1990r.
Powierzchnia w granicach Parku: 11 419,92 ha (stan na 31.12.2009r.)
Obwody Ochronne: Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna, Pustelnia, Sitno, Szuwary
Pracownicy (stan na 31.12.2009r.):
- Park – 38 osób
- Gospodarstwo Pomocnicze przy DPN – 16 osób
Udział procentowy ekosystemów:
- Leśne:  84%
- Nieleśne: 8%
- Wodne: 8%
Liczba odwiedzających w roku 2009:
- Kajakarze-12665 osób
- Biwakowicze-9863 osób
- Wędkarze-2583 osobodni
- Uczestnicy wycieczek-1901 osób
Łączna długość oznakowanych szlaków turystycznych pieszych/rowerowych-91 km
Łączna długość ścieżek dydaktycznych- 25 km
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2533698 Projekt i realizacja: PADO