Parki Narodowe PN DRAWIEŃSKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
Zimorodek znad Drawy rekordzistą - najnowsze wiadomości

Doszły do nas miłe wieści z  parku przyrody Orford Ness w Suffolk w Wielkiej Brytanii o stwierdzeniu w trakcie badań samicy zimorodka (Alcedo atthis). Samiczka została zaobrączkowana jako pisklę na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego. Nasz zimorodek pokonał odległość 971 km ! Jest to nowy rekord przelotu zimorodka dla Anglii.

Wiosną i latem b.r. w ramach badań naukowych prowadzonych przez Pana Romana Kucharskiego i jego zespół w składzie: Leszek Kłosek i Beata Waśko, zaobrączkowano łącznie 113 osobników, z tego 5 samców, 4 samice oraz 100 piskląt.  

Czekamy na dalsze wiadomości powrotne.

Artykuł w języku angielskim:
http://www.wildlifeextra.com/go/news/kingfisher-migration.html#cr

Dane statystyczne

Data utworzenia: 01.05.1990r.
Powierzchnia w granicach Parku: 11 419,92 ha (stan na 31.12.2009r.)
Obwody Ochronne: Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna, Pustelnia, Sitno, Szuwary
Pracownicy (stan na 31.12.2009r.):
- Park – 38 osób
- Gospodarstwo Pomocnicze przy DPN – 16 osób
Udział procentowy ekosystemów:
- Leśne:  84%
- Nieleśne: 8%
- Wodne: 8%
Liczba odwiedzających w roku 2009:
- Kajakarze-12665 osób
- Biwakowicze-9863 osób
- Wędkarze-2583 osobodni
- Uczestnicy wycieczek-1901 osób
Łączna długość oznakowanych szlaków turystycznych pieszych/rowerowych-91 km
Łączna długość ścieżek dydaktycznych- 25 km
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2533654 Projekt i realizacja: PADO