Parki Narodowe PN DRAWIEŃSKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
Relacja z zarybień wód Drawieńskiego Parku Narodowego w 2011r.

We wrześniu został zakończony cykl zaplanowanych na rok 2011 zarybień rzek i jezior Drawieńskiego Parku Narodowego.

Do czterech jezior Parku ( Ostrowite, Sitno Jamno i Płociczno) wpuszczono łącznie 350 tys. szt. narybku letniego szczupaka o wadze średniej 1 szt. ponad 0, 6g. Ryby pochodziły od tarlaków z jezior DPN. Drawa została zasilona następującym materiałem zarybieniowym: pstrąg potokowy   w ilości 45 tys. szt., lipień 10 tys. szt. brzana 2600 szt. Płociczną zarybiono pstrągiem potokowym w ilości 20 tys. szt., lipieniem 5 tys. szt., brzaną 1400 szt. i łososiem (narybek letni) 50 tys. szt.

Ryby docierały w miejsca zarybień transportem samochodowym w plastikowych workach wypełnionych do połowy wodą i napompowanych tlenem. Zarybianie odbywało się przez rozprowadzenie materiału w toni akwenu, na jeziorach i rzece Drawie przy użyciu łodzi rybackiej, a na Płocicznej podczas brodzenia w korycie rzeki. W kilku przypadkach trzeba było aklimatyzować ryby wymieniając wodę, gdyż różnica temperatur między rzeką, a wodą w transporcie przekraczała 3°C. Ryby małymi partiami rozprowadzane były na przewidzianych do zarybień miejscach. Wszystkie dotarły do wody w doskonałej kondycji     i nie zanotowano żadnych strat.

Dane statystyczne

Data utworzenia: 01.05.1990r.
Powierzchnia w granicach Parku: 11 419,92 ha (stan na 31.12.2009r.)
Obwody Ochronne: Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna, Pustelnia, Sitno, Szuwary
Pracownicy (stan na 31.12.2009r.):
- Park – 38 osób
- Gospodarstwo Pomocnicze przy DPN – 16 osób
Udział procentowy ekosystemów:
- Leśne:  84%
- Nieleśne: 8%
- Wodne: 8%
Liczba odwiedzających w roku 2009:
- Kajakarze-12665 osób
- Biwakowicze-9863 osób
- Wędkarze-2583 osobodni
- Uczestnicy wycieczek-1901 osób
Łączna długość oznakowanych szlaków turystycznych pieszych/rowerowych-91 km
Łączna długość ścieżek dydaktycznych- 25 km
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2533869 Projekt i realizacja: PADO