Parki Narodowe PN ROZTOCZAŃSKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
„Roztaczamy swoje horyzonty” - podsumowanie I edycji modułu edukacyjnego

W dniu 12 września br. rozpoczęła się I cz. modułu edukacyjnego. Celem tego etapu było odnalezienie i zebranie 4 kluczy, rozwiązanie 15 zadań u specjalistów i zebranie śmieci podczas spływu kajakiem na odcinku Obrocz – Zalew Rudka. Dodatkowo premiowany był najkorzystniejszy czas pokonania całej trasy od Obroczy do OEM w Zwierzyńcu. Do zdobycia było 23 punkty.

Wszystkie drużyny bezbłędnie odnalazły w terenie klucze i dostarczyły je do specjalistów. Zadania przygotowane przez zespół specjalistów, odnosiły się m.in. zagadnień związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, rozpoznawaniem ptaków (np. pióra, odgłosy), zagadnień meteorologicznych, chemicznych i fizycznych właściwości wody, osiodłania konika polskiego. Niestety żadnej reprezentacji szkoły nie udało się poprawnie rozwiązać wszystkich 3 zadań. Najwięcej poprawnych zadań wykonała drużyna Nr 6 (13 pkt./15pkt.), najmniej drużyna Nr 4 (7 pkt./15 pkt.)

Specjalista Nr 1 - Pani Ewa Maciejewska przyznała 3 pkt. drużynie Nr 6 i 7 .
Specjalista Nr 2 – Pan Jan Czochra najwyżej ocenił drużyny Nr 4 i 6
Specjalista Nr 3 – Pan Paweł Mazurek docenił wiedzę drużyn Nr 1 i 7
Specjalista Nr 4 – Pan Przemysław Bartoszek wyróżnił reprezentacje szkół Nr 1,3,5,6
Specjalista dodatkowy – Pan Krzysztof Stępniewski nikomu nie przyznał maksymalnej liczy punktów.
 
Dodatkowo punktowany był czas pokonania całej trasy. Biorąc pod uwagę sprawne przepłynięcie kajakiem, zbieranie śmieci, rozwiązywanie zadań na czas u specjalistów, szukanie kluczy w terenie można stwierdzić, że walka o punkty była bardzo zajęta. Najszybciej wykonała to zadanie reprezentacja szkoły Nr 4 w czasie 2:20 min., otrzymując 3 pkt. Drugie miejsce przypadło w udziale drużynie Nr 1 w czasie 2:43 min (2 pkt.). Na trzecim miejscu znalazły się drużyny nr 5 i 6 (2:53 min – 1 pkt.)
 
Wyniki z I cz. modułu przedstawiono rano 13 września br. przed rozpoczęciem cz. II, co dodatkowo budowało napięcie wśród drużyn.
 
W klasyfikacji punktowej po I cz. modułu na pierwszym miejscu znalazły się dwie szkoły: Technikum Leśne z Biłgoraja i Liceum Ogólnokształcące ONZ z Biłgoraja. Obie drużyny zdobyły po 18 pkt. Trzecie miejsce zajął (15 pkt.) Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Na dalszych miejscach znalazły się szkoły: III L.O z Zamościa i Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu (po 14 pkt.), Zespół Szkół Nr2 w Tomaszowie Lubelskim (13 pkt.), Zespół Szkół Nr1 w Tomaszowie Lubelskim (10 pkt.)
 
Cz. II modułu edukacyjnego polegała na rozwiązaniu testu wiedzy przyrodniczej składającego się z cz. I (20 pytań) cz. II (10 pytań), w tym: rozpoznawania wybranych gatunków roślin i zwierząt (przy wykorzystaniu mikroskopów) – 2 pkt., rozpoznawania zwierząt po śladach i po głosach - 4 pkt. oraz rozwiązania 4 zadań ekologicznych– 4 pkt. W sumie można było zdobyć 30 pkt., mając do dyspozycji 2 godziny. Niestety żadnej reprezentacji szkoły nie udało się poprawnie rozwiązać wszystkich zadań.
Z cz.I najwięcej trafnych odpowiedzi udzieliła drużyna 1 (10pkt.), najmniej drużyna 4 (5 pkt.) Test wiedzy przyrodniczej w cz.II okazał się nie lada wyzwaniem. Również i tu najlepiej wypadała drużyna 1, uzyskując 3 pkt. na 10 pkt. możliwych. 2 pkt. przyznano drużynie nr 5, 1 pkt. – drużynie nr7.
 
W klasyfikacji punktowej po II cz. modułu na pierwszym miejscu znalazła się szkoła z Technikum Leśnego z Biłgoraja. Na drugim miejscu (8 pkt.) znalazły się 4 szkoły: III Liceum Ogólnokształcące z Zamościa, Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, Zespół Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, L.O im ONZ w Biłgoraju. Kolejne miejsca przypadły szkołom: Zespół Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim (6 pkt.), Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu (5 pkt.)
 
O godz. 15.00 podano klasyfikację końcową. Przez cały czas trwania modułu nie ujawniono nazw szkół. Znakiem rozpoznawczym był jedynie wylosowany kolor. Dopiero podczas uroczystego rozstrzygnięcia odkodowano kolory poszczególnych szkół, podając wyniki i klasyfikację końcową całego modułu edukacyjnego.
I miejsce dla Technikum Leśnego z Biłgoraja -31 punktów. 
II miejsce dla L.O im ONZ w Biłgoraju - 26 pkt. 
III miejsce dla Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju -23 pkt. 
IV miejsce dla III L.O w Zamościu – 22 pkt. 
V miejsce (ex.) dla Zespołu Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim i dla Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu – 19 pkt. 
VI miejsce dla Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim -18 pkt.
 
Na zakończenie odbyła się krótka prezentacja zdjęć z cz.I i cz.II modułu edukacyjnego „Roztaczamy swoje horyzonty”.
 
Organizacja I edycji modułu edukacyjnego Roztaczamy swoje horyzonty” wymagała ogromnego wsparcia i pomocy wielu osób. Podziękowania dla:
 
Ewa Maciejewska, Jan Czochra, Paweł Mazurek, Przemysław Bartoszek, Krzysztof Stępniewski – przygotowanie autorskich zadań do cz. I modułu, ocena jurorska w I edycji modułu
Małgorzata Tronkowska – przygotowanie pytań do cz. II modułu (sala przyrodnicza)
Natalia Ślewa, Gosia Struk - przygotowanie pytań do cz. II modułu (sala prelekcyjna)
Lucyna Droździel – pomoc w rejestracji czasu w cz.I modułu OEM RPN
Tomasz Herda - pomoc i nadzór przy kluczach i specjalistach
Tomasz Kowalczuk i Krzysztof Czarnecki –nadzór nad bezpieczeństwem uczestników cz.I modułu
Elżbieta Kulik – za przygotowanie zestawów wydawnictw RPN
Iwona Greszta pomoc w przygotowaniu poczęstunku dla uczestników modułu
 
Szczególne podziękowania również należą się nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie uczniów do konkursu. Podziękowania należą się także uczniom zgłoszonym do modułu, którzy pomimo zaciętej rywalizacji zachowali zasady fair play.
 
Bez wszystkich wyróżnionych osób nie byłoby tego „zamieszania”. Udowodniliśmy sobie, że nie ma rzeczy niemożliwych i pokazaliśmy jak ważne jest wspólne tworzenie rzeczy nowych. To działanie wynagradza wszelki trud i nadaje głębszy sens do dalszej pracy.
A.U

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1732102 Projekt i realizacja: PADO