Parki Narodowe PN OJCOWSKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
Letnie Obozy Naukowe w Ojcowskim Parku Narodowym

W dniach 26-28 lipca, 2-4 sierpnia i 9-11 sierpnia 2011, w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym Ojcowskiego Parku Narodowego odbyły się zajęcia, będące częścią Letnich Obozów Naukowych organizowanych w ramach projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”. Projekt realizowany jest przez Federację Inicjatyw Oświatowych, we współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej Fala, Fundacją Civis Polonus i Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin.
W programie biorą udział szkoły z dziewięciu województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego - po 12-13 Małych Szkół z każdego województwa.


Obozy w Ojcowskim Parku Narodowym dotyczyły kompetencji matematyczno-przyrodniczych, ich celem było wsparcie rozwoju zainteresowań naukowych uczniów. W poszczególnych turnusach wziął udział jeden uzdolniony uczeń klasy V z każdej Małej Szkoły. Uczestnicy w czasie trzydniowych zajęć, w oparciu o wypracowane na potrzeby projektu scenariusze, przeprowadzali badanie wody w potokach i źródłach na terenie Parku, uczestniczyli w rajdzie na orientację połączonym z badaniem szaty roślinnej oraz poznawali zjawiska krasowe. Każdy dzień zajęć kończyło podsumowanie, w czasie którego uczniowie prezentowali wyniki swoich badań i obserwacji. Zajęcia prowadzili specjaliści z instytucji realizujących projekt - Fundacji Partnerstwo dla Środowiska i pracownicy Ośrodka Edukacyjno-Dydaktycznego OPN.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1652183 Projekt i realizacja: PADO