Parki Narodowe PN SŁOWIŃSKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
Zgłoszenie na warsztaty "Czyste Plaże"

Okres wakacji szkolnych to idealny moment na przeprowadzenie terenowych warsztatów dla młodzieży, łączących edukację z zabawą. W tym roku, tradycyjnie już, rusza kolejna, XII edycja Kampanii "Czyste plaże", organizowanej od 2000 roku przez Fundację na rzecz odzysku aluminiowych puszek po napojach "RECAL". Słowiński Park Narodowy jako partner akcji edukacyjnej serdecznie zaprasza młodzież przebywającą nad morzem na koloniach i obozach letnich do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach, których celem jest upowszechnienie wiedzy na temat recyklingu surowców wtórnych oraz wyrabianie i utrwalanie nawyku segregacji odpadów. 

 
Program warsztatów jest elastyczny i w zależności od preferencji grupy może obejmować m.in. prezentację multimedialną na temat recyklingu (rola recyklingu w racjonalnym wykorzystaniu naturalnych zasobów i ochronie środowiska) oraz warsztaty terenowe (zbiórka puszek realizowana wzdłuż plaży w Obwodzie Ochronnym Rąbka i Smołdziński Las). Część stacjonarna warsztatów możliwa będzie do przeprowadzenia w pomieszczeniach Ośrodka Kolonijnego bądź obiektów SPN - Muzeum w Smołdzinie oraz filii w Rąbce. W ramach warsztatów istnieje także możliwość uczestniczenia w lekcji muzealnej po uprzednim wykupieniu tzw. edukacyjnego biletu wstępu do obiektów edukacyjnych SPN w cenie 0,50 zł/osoba. Należy założyć w takim wariancie następujący limit czasu: 
Warsztaty stacjonarne - 45 min. 
Sesja terenowa - 4 godz. 
Lekcja muzealna - 45-60 min. 
Zajęcia warsztatowe mają na celu zwrócenie uwagi odbiorcy na potrzebę oszczędnego wykorzystywania nieodnawialnych surowców przemysłowych, a więc m.in. aktywnego udziału społeczeństwa w procesie recyklingu oraz gospodarowania odpadami. Warsztaty mogą więc być podstawą do dalszych, samodzielnych działań młodzieży. 
Zwracamy się z prośbą o przekazanie powyższej informacji opiekunom grup kolonijnych. Pragniemy również zaznaczyć, że przedstawiony program jest jedynie propozycją SPN i w drodze indywidualnych ustaleń może zostać zmodyfikowany pod konkretną grupę. Warsztaty prowadzone będą w terminie 1 lipca - 31 sierpnia br. przez pracowników Zespołu ds. Edukacji i GIS, dlatego prosimy zainteresowane Ośrodki o zgłoszenie telefoniczne w celu rezerwacji terminu warsztatów - nr tel. (59) 8489133 lub (59) 8489108, bądź przesłanie (dostarczenie) wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma. ( pobierz ) Więcej informacji na temat działalności Fundacji RECAL oraz wakacyjnych programów edukacji recyklingowej znaleźć możecie Państwo na stronie www.recal.pl 
 
Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w Kampanii "Czyste Plaże".

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2533848 Projekt i realizacja: PADO