Parki Narodowe PN SŁOWIŃSKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
Na ścieżkach natury

 Wszystkie osoby, zwiedzające w lipcu Muzeum Przyrodnicze Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie, zapraszamy do zapoznania się z wystawą fotografii przyrodniczej autorstwa Pana Łukasza Łukasika. 

 
Autor rozpoczął przygodę z fotografią przyrodniczą po przeczytaniu, w miesięczniku "Łowiec Polski" (nr 1-5/91) cyklu pt. "Z kamerą i strzelbą". Wybitny fotograf przyrody Leszek Krzysztof Sawicki zachęcał w nim do podjęcia prób w fotografii przyrodniczej. Inspiracja stała się wielką pasją, która trwa nieprzerwanie 20 lat. Pierwsze prace Łukasz Łukasik opublikował w "Łowcu Polskim" i "Przyrodzie Polskiej". Tematyka przyrodnicza w fotografii wiąże się z zainteresowaniem Autora ochroną środowiska naturalnego i lasem, gdyż z wykształcenia jest leśnikiem i technologiem ochrony środowiska. 
 
Publikacja fotografii na łamach wielu czasopism stała się początkiem przygody dziennikarskiej oraz współpracy z takimi magazynami, jak: "Parki Narodowe", "Poznajmy Las", "Echa Leśne". Od kilku lat Autor jest stałym korespondentem terenowym dwutygodnika "Las Polski", a od roku redaktorem kwartalnika "FotoNatura". 
 
Za największe osiągnięcie w dziedzinie fotografii przyrodniczej Pan Łukasz Łukasik uważa zdobycie nagrody im. Adama Loreta konkursie organizowanym przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Zdjęcia publikuje również w albumach, książkach, przewodnikach i kalendarzach. W swoim dorobku ma kilka wystaw autorskich, a także wiele wystaw zbiorowych. Od 1995 roku jest członkiem założonego przez Leszka Krzysztofa Sawickiego Związku Polskich Fotografów Przyrody (ZPFP). Od czerwca 2010 roku pełni funkcję prezesa Zarządu Głównego ZPFP.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2533856 Projekt i realizacja: PADO