Parki Narodowe PN POLESKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
Konkurs fotograficzny "Klik-klak

Fotografie można przysyłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Poleskiego PN do 8 sierpnia 2011r.

 
Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników na stronie PPN: www.poleskipn.pl nastąpi 9 sierpnia.
 
Dodatkowa nagroda dla laureatów i osób wyróżnionych - trzydniowy wyjazd do Świętokrzyskiego Parku Narodowego planowana jest na 17, 18, 19 sierpnia 2011 r. (termin wyjazdu ze względów organizacyjnych może ulec zmianie).
 
 Informacje o konkursie będą zamieszczane i na bieżąco aktualizowane na ww. stronie internetowej PPN.
 
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!
Dane statystyczne

Powierzchnia parku – 9764,31 ha
Pracownicy
Park - 37
Gospodarstwo Pomocnicze - 7
Odwiedzający – ok. 20,5 tys.
Ścieżki przyrodnicze – 6 szt. (38,5 km)
Szlaki piesze – 11 szt. (50,5 km)
Szlak rowerowy – 1 szt. (21 km)
Szlak konny – 1 szt. (280 km, w tym na terenie PPN 60 km)
Lasy– 49% pow. Parku
Torfowiska otwarte – 20% pow. Parku
Łąki – 20% pow. Parku
Wody - 5% pow. Parku
Grunty orne – 5% pow. Parku
Inne – 1% pow. Parku
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2533629 Projekt i realizacja: PADO