Parki Narodowe PN KARKONOSKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
Dyplomaci w parku

14 lipca Karkonoski Park Narodowy odwiedziła liczna delegacja attaché ds. ochrony środowiska krajów Unii Europejskiej akredytowanych w Brukseli.  Nasi  goście podczas prezentacji w Śląskim Domu pod Śnieżką zapoznali się z walorami przyrodniczymi  Karkonoszy oraz z zakresem działalności Parku, a w trakcie sesji terenowej w rejonie Śnieżki i Kotła Małego Stawu dowiedzieli się, jakie są obecnie najważniejsze wyzwania dla Karkonoskiego Parku Narodowego i jak radzą sobie z nimi jego pracownicy. Wizytę attaché koordynował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.


STRONA WWW KARKONOSKIEGO PN

Dane statystyczne

Data utworzenia: 16.01.1959 r.

Powierzchnia Parku: 5580 ha

Powierzchnia Otuliny: 11266 ha

Powierzchnia terenów leśnych: 3942 ha

Długość szlaków turystycznych: 112 km

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2533831 Projekt i realizacja: PADO