Parki Narodowe PN KARKONOSKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
Nominacja dla Dyrektora KPN wręczona!

Szanowni Państwo,

informujemy iż dr inż. Andrzej Raj został powołany przez Ministra Środowiska na stanowisko dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego na kolejną 5-cio letnią kadencję. Przypominamy, że dyrektor sprawuję tą funkcję od 1 sierpnia 2006 roku.
 
Andrzej Raj (ur. 1958 r.) jest zawodowo związany z naszym parkiem od 1987 roku, jest absolwentem wydziału leśnego Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu oraz doktorem nauk leśnych, który to tytuł uzyskał na wydziale leśnym SGGW w Warszawie.
 
Konieczność przeprowadzania konkursów zakłada art. 101 Ustawy o ochronie przyrody. Zasady i tryb ich przeprowadzania określa rozporządzenie ministra środowiska z 7 września 2004 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora parku narodowego. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami prowadzą Komisje konkursowe powołane przez ministra środowiska. W ich skład wchodzą - zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody - przedstawiciele resortu, Państwowej Rady Ochrony Przyrody i przedstawiciel marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę dyrekcji parku narodowego. Po zakończeniu konkursu komisje przekazują ministrowi środowiska dokumentację z jego przebiegu.


STRONA WWW KARKONOSKIEGO PN

Dane statystyczne

Data utworzenia: 16.01.1959 r.

Powierzchnia Parku: 5580 ha

Powierzchnia Otuliny: 11266 ha

Powierzchnia terenów leśnych: 3942 ha

Długość szlaków turystycznych: 112 km

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2533775 Projekt i realizacja: PADO