Parki Narodowe PN KAMPINOSKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
Kampinoski Park Narodowy i jego relacje z otoczeniem

W dniach od 14 do 17 czerwca odbyły się cztery spotkania informacyjne „Kampinoski Park Narodowy i jego relacje z otoczeniem” organizowane w ramach programu edukacyjnego "Jestem sąsiadem Parku". Wzięli w nich udział przedstawiciele samorządów oraz mieszkańcy czterech gmin – Izabelina, Łomianek, Starych Babic i Brochowa.

Uczestnicy spotkań mogli wysłuchać ciekawych prelekcji na temat walorów, znaczenia przyrodniczego, historycznego, kulturowego i ekologicznego Kampinoskiego Parku Narodowego. Dowiedzieć się wielu ciekawych kwestii dotyczących planowania przestrzennego, a także poznać bogatą ofertę parku kierowaną dla społeczeństwa (m.in. edukacja, turystyka). Pracownicy parku chętnie odpowiadali na wszystkie pytania, które dotyczyły wielu poruszanych zagadnień. Wśród prelegentów byli m.in. prof. Romuald Olaczek oraz Lechosław Herz.

Dane statystyczne

Data utworzenia: 16  01  1959r.
Powierzchnia: 38 548 ha                            
Strefa ochronna: 37 756 ha
Ochrona:
- ścisła: 4636 ha (12 %)
- czynna: 25 963 ha (67,3 %)
- krajobrazowa: 5680 ha (14,7 %) w tym ok. 2774 ha gruntów prywatnych przeznaczonych do wykupienia
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 73,3 %
- nieleśne 26,3 %
- wody 0,4 %
Liczba odwiedzających:  ok. 1 mln.
Szlaki turystyczne:
- piesze: 360 km.
- rowerowe: 200 km.
Liczba pracowników:
Park: 141
Gospodarstwo pomocnicze: 12
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2533791 Projekt i realizacja: PADO