Parki Narodowe PN PN GÓR STOŁOWYCH NAJNOWSZE INFORMACJE
Wystawa "Pieniny"

Zapraszamy do kudowskiej Pijalni Wód Mineralnych, gdzie 3 czerwca otwarta została wystawa fotograficzna "Pieniny". Autorem fotografii jest Maciej Szajowski, pracownik dydaktyczny Pienińskiego Parku Narodowego. 

 
Fotografią zajmuje się hobbistycznie, jednak jego zdjęcia stanowią ilustrację folderów, albumów, plakatów, artykułów prasowych oraz książek. 
 
Pieniny i ich mieszkańcy to najczęstszy temat jego fotografii.... 
Wystawa prezentowana będzie do wakacji.
Dane statystyczne

Data utworzenia: 16 września 1993r.
Powierzchnia: 6 340,07 ha
Obwody ochronne:
- Bukowina 2012,02 ha
- Czerwona Woda 2125,20 ha
- Szczeliniec 2202,85 ha

Otulina: 10 515 ha
Liczba pracowników: 40
Udział procentowy ekosystemów:
- leśne 90,19 %
- nieleśne 9,81 %

Liczba odwiedzających: 360 000
Długość szlaków(piesze, narciarskie i rowerowe): 195 600 m

Ochrona:
- ścisła: 771,00 ha (12,16%)
- czynna 4944,77 (77,99%)
- krajobrazowa  624,30 ha (9,85%)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2533858 Projekt i realizacja: PADO