Parki Narodowe PN DRAWIEŃSKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
Komuniakat dla osób uprawiające turystykę kajakową

Dnia 28 czerwca 2011r. została przeprowadzona inwentaryzacja przeszkód na rzece Drawie w postaci martwych powalonych drzew w korycie rzeki. Niski stan wody oraz nowe powalone drzewa sprawiły że szlak wodny rz. Drawy na odcinku miejscowość Barnimie- Bogdanka w tym roku jest  bardzo trudny i wymaga doświadczenia i kondycji fizycznej osób spływających.  Początkującym kajakarzom rekomendujemy odcinek szlaku wodnego od biwaku Bogdanka do południowej granicy Parku.

 
Zachowaj ostrożność i  rozwagę podczas spływu. Miej pokorę do rzeki!
Dane statystyczne

Data utworzenia: 01.05.1990r.
Powierzchnia w granicach Parku: 11 419,92 ha (stan na 31.12.2009r.)
Obwody Ochronne: Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna, Pustelnia, Sitno, Szuwary
Pracownicy (stan na 31.12.2009r.):
- Park – 38 osób
- Gospodarstwo Pomocnicze przy DPN – 16 osób
Udział procentowy ekosystemów:
- Leśne:  84%
- Nieleśne: 8%
- Wodne: 8%
Liczba odwiedzających w roku 2009:
- Kajakarze-12665 osób
- Biwakowicze-9863 osób
- Wędkarze-2583 osobodni
- Uczestnicy wycieczek-1901 osób
Łączna długość oznakowanych szlaków turystycznych pieszych/rowerowych-91 km
Łączna długość ścieżek dydaktycznych- 25 km
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1593414 Projekt i realizacja: PADO