Parki Narodowe PN DRAWIEŃSKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
Komunikat turystyczny

 Jedynym dokumentem uprawniającym do wpłynięcia na teren DPN oraz korzystania z miejsc biwakowania jest karta wstępu oraz w przypadku osób objętych ulgą dodatkowo dokument potwierdzający możliwość jej zastosowania.

 
Karty wstępu można otrzymać wyłącznie w Punktach Informacji Turystycznej Drawieńskiego Parku Narodowego po uiszczeniu wpłaty gotówkowej lub wpłaty na rachunek bankowy DPN.
 
Dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Drawieńskiego Parku Narodowego kwot, zawartych w obowiązujących cennikach, nie potwierdzone otrzymaniem  karty wstępu, nie upoważnia do wstępu i udostępnienia Parku do celów turystycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych.
 
Z uwagi na limit osób mogących przebywać jednocześnie na terenie Parku, wpłata na rachunek bankowy nie gwarantuje uzyskania karty wstępu do DPN. W przypadku braku karty wstępu na opłacony wstęp lub udostępnienie, nastąpi zwrot wpłaconych kwot pomniejszonych o koszty operacyjne.
 
Drawieński Park Narodowy informuje,  że w związku z utratą mocy Zarządzenia nr K-0100-26/2011 r. Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego z dnia 02.06.2011r. określającego Regulamin korzystania z internetowego systemu rezerwacji i sprzedaży biletów za wstęp i udostępnienie terenu DPN wraz z formularzem zamówienia i wzorem oświadczenia składanego przez osobę odbierającą bilety, nie istnieje możliwość rezerwacji i sprzedaży biletów przez internet.
 
Dane statystyczne

Data utworzenia: 01.05.1990r.
Powierzchnia w granicach Parku: 11 419,92 ha (stan na 31.12.2009r.)
Obwody Ochronne: Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna, Pustelnia, Sitno, Szuwary
Pracownicy (stan na 31.12.2009r.):
- Park – 38 osób
- Gospodarstwo Pomocnicze przy DPN – 16 osób
Udział procentowy ekosystemów:
- Leśne:  84%
- Nieleśne: 8%
- Wodne: 8%
Liczba odwiedzających w roku 2009:
- Kajakarze-12665 osób
- Biwakowicze-9863 osób
- Wędkarze-2583 osobodni
- Uczestnicy wycieczek-1901 osób
Łączna długość oznakowanych szlaków turystycznych pieszych/rowerowych-91 km
Łączna długość ścieżek dydaktycznych- 25 km
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2533819 Projekt i realizacja: PADO