Parki Narodowe PN BIESZCZADZKI PN NAJNOWSZE INFORMACJE
II ogólnopolski konkurs dla młodych fotografów

Bieszczadzki Park Narodowy zaprasza wszystkie osoby fotografujące w wieku 13-25 lat do nadsyłania prac w otwartym konkursie fotograficznym pt.: „Różnorodność biologiczna i krajobrazowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny"

Celem konkursu jest zainteresowanie młodych osób poznaniem przyrody Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny, uwrażliwianie na jej piękno, zagrożenia i konieczność ochrony oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

Konkurs zostanie rozegrany w trzech kategoriach wiekowych: 13-15; 16-19 i 20-25 lat oraz  będzie składać się z 3 kategorii tematycznych, ukazujących różnorodność biologiczną i krajobrazową Bieszczadów (krajobraz, rośliny i grzyby, zwierzęta). Regulamin Konkursu nakłada obowiązek na uczestników przestrzegania zasad etycznych w kontakcie ze światem roślin i zwierząt.
Efektem końcowym będzie wystawa pokonkursowa oraz katalog prezentujący nagrodzone i wyróżnione prace. Uroczysty wernisaż odbędzie się w październiku br. i będzie połączony z przeglądem diaporam dotyczących przyrody polskich parków narodowych.

Konkurs objęty jest:
patronatem honorowym:
Ministra Edukacji Narodowej Pani Katarzyny Hall
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Głównego Konserwatora Przyrody Pana Janusza Zaleskiego
patronatem artystycznym: Związku Polskich Fotografów Przyrody
patronatem medialnym: Telewizji Polskiej Oddział w Rzeszowie oraz czasopism: FOTO-KURIER, FOTO i FOTO NATURA
Fundatorem nagród rzeczowych i wystawy pokonkursowej jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Termin nadsyłania prac upływa 24 września 2011 r. (data wpłynięcia do sekretariatu).

Materiały do pobrania na stronie Bieszczadzkiego Parku Narodowego:
http://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=701&Itemid=1

 

Dane statystyczne

Powierzchnia parku – 29 201,06 ha
Pracownicy
Park - 60 osób
Gospodarstwo Pomocnicze - 32 osoby
Odwiedzający – ok. 300-400 tys. rocznie
Szlaki turystyczne :
137 km (piesze),
65 km szlaków konnych,
27 km tras przeznaczonych do jazdy zaprzęgami konnymi,
51 km tras rowerowych,
13 km szlaków spacerowych,
35 km tras narciarskich (narciarstwo biegowe i ski-tourowe),
Jeziora – 0% pow. Parku
Tereny leśne – 80% pow. Parku
Wody - 1% pow. Parku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 2533864 Projekt i realizacja: PADO